Cần minh bạch, công khai những sai phạm

12:22 28/10/2016

Cuối cùng thì những lình xình ở Bộ Công thương cũng đi vào hồi kết. Không có gì bất ngờ, bởi mọi người hiểu rằng những sai phạm đều đã rõ và giờ phải là lúc công khai, minh bạch. Ai có lỗi gì thì phải nhận hình thức xử lý tương xứng.

Ý kiến bạn đọc