Cạnh tranh bằng cách khởi kiện

19:02 07/12/2020

Giới kinh doanh hay có câu "Thương trường như chiến trường". Bằng cách này hay cách khác, những người làm kinh doanh luôn muốn hất văng đối thủ của mình bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài những phương pháp cạnh tranh về mặt kinh tế, nghe thì vô lý nhưng người ta cũng có thể đánh bại đối thủ bằng cách kiện cáo nhau ra toà.

Ý kiến bạn đọc