Câu chuyện cảm hóa một phạm nhân cộm cán mang án Chung thân

04:21 25/03/2020

Trại giam Xuyên Mộc đã cảm hóa được và giúp phạm nhân cộm cán như Huỳnh Văn Tỷ người mang án chung thân thay đổi hoàn toàn, an tâm lao động cải tạo…

Ý kiến bạn đọc