Người Thầy trong tôi

15:37 20/11/2015

Trong đời một con người, không ai là không có ít nhất một người Thầy. Người đã nâng đỡ, dạy dỗ và có ảnh hưởng đến sự lớn lên, trưởng thành của mình. Thầy chính là người đã khơi ngọn lửa trong tim mình, truyền cho mình cảm hứng và tình yêu với cuộc sống. Các cụ xưa đã nói, "không thầy đố mày làm nên", cho thấy vai trò quan trọng của người Thầy trong đời người. Tri ân thầy là hành động hiếu nghĩa mà học trò nào cũng nên làm.

Ý kiến bạn đọc