Chatbot google: Đạt trình độ gần như con người

11:00 06/03/2020

Google cho biết chatbot mới nhất của họ đã đạt trình độ giống như con người nhất từ trước tới nay, với khả năng lưu trữ 341GB dữ liệu phương tiện truyền thông xã hội.

Ý kiến bạn đọc