Chiến tranh nước (Kỳ 2)

13:49 17/01/2017

Vì là thứ giá trị nhất hành tinh, nước là đối tượng tranh giành của nhiều nước, nhiều nhóm người và nhiều cá nhân, tạo ra những xung đột cả ở cấp quốc gia và quốc tế. Từ “cạnh tranh” (rivalry) trong tiếng Anh bắt nguồn từ từ “rivalis” của tiếng Latinh, nghĩa là “người dùng chung một dòng sông với người khác”.

Ý kiến bạn đọc