Chông chênh gây quỹ cộng đồng

08:41 10/03/2016

Gây quỹ cộng đồng để phát triển nghệ thuật không mới, hình thức này khá phát triển với những trang gây quỹ uy tín như: idiegogo.com, kickstarer.com, ig9.com... Tại Việt Nam, gây quỹ cộng đồng đang phát huy thế mạnh trong lĩnh vực xuất bản, tạo nên một làn sóng không nhỏ với nhiều tác giả trẻ.

Ý kiến bạn đọc