Chung cư cũ bao giờ được "giải cứu"?

10:04 11/07/2016

Một vấn đề tưởng là nhỏ nhưng được chính quyền các thành phố lớn mang ra bàn thảo rất nhiều từ… thế kỷ trước, vị nào cũng thấy bức xúc, rồi ban hành các loại văn bản, song cuối cùng các văn bản này lại bị xếp vào tủ. Mọi việc lại đâu vào đấy, nghĩa là các giải pháp không phù hợp, thiếu thuyết phục, không đảm bảo lợi ích giữa các bên. Đó là việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nát trên địa bàn thành phố.

Ý kiến bạn đọc