Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội

Chúng ta đặt lên vai phụ nữ quá nhiều gánh nặng

06:48 08/03/2016

Chị là người tâm huyết với những vấn đề về giới và bình đẳng giới. Hơn 20 năm làm công tác nghiên cứu và đấu tranh cho vấn đề này, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng thú nhận, nhiều lúc chị thấy bất lực. Nhưng vẫn có niềm tin về sự tiến triển của xã hội để tiếp tục trên con đường dài và khá gian nan.

Ý kiến bạn đọc