Chuyện ghi ở chốt kiểm soát dịch COVID-19

16:51 03/04/2020

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn tỉnh Quảng Nam xác định người nghi nhiễm bệnh COVID-19 và tổ chức kiểm tra y tế; xác định lịch trình hoạt động, tổ chức khai báo y tế...

Ý kiến bạn đọc