Chuyện ít biết về nghề “không có giấc mơ”

15:19 21/04/2018

Họ cầu mong những con người xung quanh mình đừng ai trở bệnh để mỗi ngày họ được trò chuyện, được yêu thương và chia sẻ. Mỗi đêm họ được mơ một giấc mơ đời thường...

Ý kiến bạn đọc