Chuyện rừng nghèo và… không nghèo

11:45 15/04/2020

Rừng khộp, mà người ta cố tình coi là rừng nghèo ấy, nhưng nó lại không nghèo, dẫu mới trông thì nó rất nghèo, nhất là mùa khô. Nó chính là một phần của Tây Nguyên, làm nên Tây Nguyên. Chả thế mà ở Đăk Lăk có hẳn một khu rừng quốc gia bảo tồn rừng khộp.

Ý kiến bạn đọc