Chuyện về những cử tri "đặc biệt"

13:32 21/05/2016

Họ là những cử tri "đặc biệt". Trong 4 bức tường của phòng giam, hầu như không được tiếp xúc với bên ngoài, họ vẫn được thực hiện quyền công dân của mình là góp phần bầu ra những người đủ đức đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất  nước và những người đại diện cho thành phố Hà Nội - nơi họ từng mắc lỗi lầm, đang nuôi khát khao phục thiện.

Ý kiến bạn đọc