Chuyện về những người tố cáo "chuồng cọp"

14:12 29/08/2016

Chuồng cọp, chế độ giam giữ tù nhân hà khắc như thời trung cổ của chính quyền Sài Gòn đã bị phơi bày khi năm học sinh đầu tiên được trả tự do trở về vẽ lại sơ đồ cho nhà báo Hoa Kỳ Don Luce.

Ý kiến bạn đọc