Công an TP Hà Nội:

Chặn mầm hiểm họa

06:31 07/06/2020

Công an TP Hà Nội đã mở kế hoạch vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Công tác này được coi là kịp thời ngăn chặn những mầm hiểm họa.

Ý kiến bạn đọc