Cuộc chiến của niềm tin

11:53 27/03/2020

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan khắp nơi, không chỉ khơi mào cuộc chiến của đội ngũ y tế toàn cầu mà còn là cuộc chiến về niềm tin giữa con người với con người.

Ý kiến bạn đọc