Cuộc đời ngắn ngủi của cố vấn Trần Đình Long - thành viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội trong Cách mạng Tháng 8

12:01 12/10/2012

Vừa đúng 100 ngày kể từ 19/8/1945, sống và làm việc cho chính quyền dân chủ, nhân dân, Trần Đình Long đã ra đi. Nhưng chỉ 100 ngày ngắn ngủi ấy, với tài năng của một trí thức cách mạng ông đã làm được bao nhiêu việc cho chính quyền mới. Theo tư liệu về lớp học ở Quảng Châu do Hồ Chí Minh tổ chức, Trần Đình Long cùng tham dự học tập với các ông Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Phạm Văn Đồng…

Ý kiến bạn đọc