Chuyện về một làng chài đặc biệt

Cuộc sống "bán mặt cho nước, bán lưng cho trời"

15:12 17/05/2017

Không chỉ phải chịu nhiều thiệt thòi mà nhiều người dân Nguyệt Đức còn có cảm giác mặc cảm với xã hội hoàn trên bờ toàn khác vì nơi ấy con người được tiếp xúc với tất cả những thứ văn minh và hiện đại.

Ý kiến bạn đọc