Cựu tù Côn Đảo với những ký ức một thời máu lửa

15:40 01/05/2020

Luôn tự nhận mình không có công trạng gì lớn, ông chỉ là một chiến sĩ binh vận hoạt động nội tuyến dưới vỏ bọc một sĩ quan quân nhu của chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Dù gia đình và bản thân bị nhiều tai tiếng, nhưng ông vẫn một dạ trung thành với cách mạng.

Ý kiến bạn đọc