Thương chiến Mỹ - Trung: Đã phải là thời điểm để thỏa hiệp?

10:45 31/08/2020

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thực sự không thể vĩnh viễn cắt đứt mọi mối quan hệ thương mại với nhau, đặc biệt là trong thế giới đang ngày càng phẳng đi với xu hướng toàn cầu hóa tất yếu hiện tại. Bởi vậy, điều phải đến cuối cùng cũng đến. 

Ý kiến bạn đọc