Dai dẳng một “dịch bệnh” khác!

15:18 20/05/2020

Nếu tính theo tiêu chí số ca lây nhiễm trong cộng đồng thì đến thời điểm này, nước ta đang có đủ điều kiện để công bố hết dịch COVID-19.

Ý kiến bạn đọc