Đại dịch COVID-19: Một góc nhìn kinh tế

16:12 14/04/2020

Đại dịch COVID -19 kéo đến bỗng nhiên làm guồng máy sản xuất toàn cầu khựng lại. Những nhược điểm đã lộ ra và chúng ta đã phải xem xét lại những mô hình kinh tế của mình.

Ý kiến bạn đọc