Dám nghĩ, dám liều

21:06 19/12/2017

Dân mình làm việc gì một mình thì ngài ngại, chứ từ hai người trở lên là tự tin có thừa. Thế nên đi đâu cũng rủ nhau.

Ý kiến bạn đọc