Tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động:

Dân số già, nghỉ hưu trẻ

14:58 27/02/2013

Ngày trước, khi cái dạ dày luôn kẹp lép, người đời ráng đến 60 là "khụ khị" lắm rồi, thậm chí áng chừng ngũ tuần đã bị xếp vào ông lão. Nay cái bụng chẳng còn bận tâm, khoa học công nghệ làm người lao động lệch về dưỡng sức hơn đổ mồ hôi, lục tuần còn phơi phới sức xuân. Sự thay đổi ấy buộc người ta phải nghiên cứu lại về tuổi nghỉ hưu cho người lao động…

Ý kiến bạn đọc