Đau đầu xử lý rác thải môi trường nông thôn

12:35 03/11/2016

Cùng Chương trình xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã thay đổi, đời sống người dân được nâng lên. Nhưng có một điều đang làm đau đầu các cơ quan chức năng. Đó chính là việc cải thiện môi trường, trong đó có việc xử lý rác thải, nước thải.

Ý kiến bạn đọc