Đấu giá nghệ thuật - bao giờ chuyên nghiệp?

13:58 08/07/2018

Tác phẩm nghệ thuật khi được xem như một loại hàng hóa, thì việc đưa tác phẩm nghệ thuật đến với người mua có nhiều hình thức khác nhau. Thị trường nghệ thuật ở ta bấy lâu vốn thiếu tính chuyên nghiệp.

Ý kiến bạn đọc