Đầu tàu sáng tạo

16:11 12/05/2017

42 năm sau ngày thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh ngày càng năng động, sáng tạo và là đầu tàu phát triển của cả nước.

Ý kiến bạn đọc