Để bộ mặt thành phố bớt nhom nhem

14:17 06/05/2018

Vấn đề nhà siêu nhỏ, siêu méo, siêu mỏng tại Hà Nội đã tồn tại từ… thế kỷ trước. Nghĩa là có từ lâu lắm rồi. Nó như vết nhọ trên gương mặt thành phố. 

Ý kiến bạn đọc