Để giảm thiểu nạn xâm hại trẻ em ở học đường

11:42 08/07/2019

Đã đến lúc cần phải thay đổi nhận thức và cần có cuộc khảo sát tổng thể về xâm hại trẻ em, từ đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu. Đặc biệt nhất là cần hoàn thiện khoảng trống pháp lý về vấn đề này.

Ý kiến bạn đọc