Để trở nên người hơn

08:43 26/10/2020

Nhà triết học và nhà nhân đạo người Pháp Jean Vanier (1928 - 2019) là người suốt đời hoạt động để làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ông là người nhiệt thành thường xuyên nhắc nhủ rằng mỗi một chúng ta, kể cả người tàn tật, đều được sinh ra với sứ mệnh đem lại một cái gì đó cho thế giới này. Vì vậy ông đã lập ra làng "Nhịp cầu" cho những người bị bệnh thần kinh và khởi xướng phong trào "Đức Tin và Ánh Sáng" cho họ và những người chăm sóc họ.

Ý kiến bạn đọc