Đến với huyện đảo nhỏ nhất thế giới

16:02 06/06/2013

Huyện đảo Cồn Cỏ, theo nhận định của nhiều chuyên gia, là một đơn vị hành chính nhỏ nhất thế giới. Với diện tích khoảng 2,4km2, huyện đảo Cồn Cỏ không có tổ chức các cấp đơn vị hành chính khác thuộc hệ thống quản lý như thôn, xã, thị trấn.

Ý kiến bạn đọc