Di sản được UNESCO ghi danh: Khó hài hòa giữa bảo tồn và khai thác

16:22 18/01/2020

Việt Nam hiện có 40 di sản được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh. Việc có di sản được ghi danh là niềm tự hào của cộng đồng, người dân, chính quyền địa phương, mang đến cơ hội để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch.

Ý kiến bạn đọc