Di sản thế giới tại Việt Nam - nguồn lực lâu dài hay "mỏ vàng" thời vụ?

08:07 07/07/2018

Cho đến nay, tại Việt Nam đã có 8 di sản thế giới được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc) công nhận. Cũng giống như các nước có di sản thế giới, Việt Nam đang tận dụng nguồn lực này để phát triển kinh tế đồng hành với việc bảo tồn.

Ý kiến bạn đọc