Di tích cách mạng và sự bảo tồn

08:00 30/10/2014

Mới đây, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội đã quyết định gắn biển 15 di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến giai đoạn 1946-1954, và tiến hành tu bổ nâng cấp 8 di tích cách mạng gắn với ngày giải phóng Thủ đô. Đây là những địa chỉ cần được gắn biển trong gần 200 di tích cách mạng ở Hà Nội. Việc làm này của TP Hà Nội có giá trị to lớn khi tôn vinh những giá trị lịch sử tiên phong đã được khẳng định đối với công cuộc cách mạng trong cả nước ta.

Ý kiến bạn đọc