Đồ "quê" cất tiếng

09:52 17/02/2020

Trong khi cuộc sống xô bồ, nhiều thứ đồ vốn gắn bó với người nông dân nơi thôn quê, vùng dân tộc bị mất đi. Không ít thứ đồ nay chỉ còn trong quá vãng. Song với tinh thần gìn giữ, bảo tồn, nhiều người yêu thiên nhiên, món đồ nhà quê đã quyết tâm gìn giữ. Bằng sự dày công và nhiệt huyết, những bảo tàng tư với đậm chất quê ra đời.

Ý kiến bạn đọc