Đoàn kết hay là chết

17:56 23/04/2020

Có thể nói rằng đại dịch Covid-19 đã có những tác động rất mạnh. Nhờ sự uy hiếp của nó, nhờ sức tàn phá và khả năng hủy diệt của nó, những giá trị của sự gắn kết được tái khẳng định, để trở thành ưu tiên số một đối với các cộng đồng. Liên minh châu Âu (EU) vừa trở thành một minh chứng hùng hồn nữa cho mệnh đề ấy.

Ý kiến bạn đọc