"Đồng cô, bóng cậu" và những màn kịch lừa đảo

09:57 30/06/2019

Lợi dụng lòng tin của các con nhang, đệ tử, nhiều "cô đồng, cậu bóng" vẽ vời đủ kiểu để moi tiền thông qua hình thức lễ bái. Có gã còn giả làm thầy cúng, chiếm đoạt thân xác của nạn nhân…

Ý kiến bạn đọc