Dòng sông mà biết nói năng

10:43 15/12/2019

Từ nhiều năm nay, Hà Nội đã đổ không ít tiền của để cải tạo sông Tô Lịch. Tuy nhiên, cho tới lúc này đây vẫn là con sống chết.

Ý kiến bạn đọc