Đồng tiền sinh lời nhanh hơn Bitcoin

11:10 26/12/2017

Đó chính là Litecoin. Đồng tiền này đã tăng hơn 500% trong 30 ngày qua và 10.000% trong 12 tháng qua. Từ mức 4 USD ở thời điểm đầu năm, đến nay 1 đồng litecoin có giá 329 USD.

Ý kiến bạn đọc