Tạm dừng tuyển sinh hơn 200 ngành đào tạo ĐH:

Đừng chỉ dựa vào tiêu chí hình thức

09:57 26/02/2014

Việc đóng cửa 207 ngành nghề ở các trường đại học đang làm nóng lên dư luận những ngày gần đây. Trong tiêu chí để đánh giá chất lượng của một ngành đào tạo trong hệ đại học, số lượng và trình độ của đội ngũ giáo viên cơ hữu là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, với thực trạng nhan nhản các tiến sĩ "giấy" ở nước ta hiện nay, thì tiêu chí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra để đóng cửa 207 ngành nghề của các trường đại học, xem ra có vẻ máy móc và hình thức.

Ý kiến bạn đọc