Đừng để con trẻ sống trong sợ hãi

18:20 19/07/2016

Những chiếc búp trên cành cần phải nhận được những gì tốt nhất của gia đình, xã hội để mãi mãi tươi xanh. Cần lắm sự đồng thuận trên nhiều phương diện trong sự quan tâm đến lứa trẻ măng non, nhất là chặn đứng sự bạo hành tàn độc trong nhà trường.

Ý kiến bạn đọc