Dựng nước Vạn Xuân lên ngôi hoàng đế

11:37 19/01/2020

Xuân Giáp Tý 544, Lý Bí lên ngôi vua, xưng là Lý Nam Đế, định đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt tên nước là Vạn Xuân với mong muốn giang sơn xã tắc Xuân mãi đến muôn đời. Lý Nam Đế cũng là vị đế đầu tiên ở nước ta.

Ý kiến bạn đọc