Đường sắt cao tốc Trung Quốc - Thái Lan có đáng để đầu tư?

15:42 23/03/2019

Kể từ cuối năm ngoái, Chính phủ Thái Lan đã âm thầm thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc, khiến cho các kế hoạch dài hạn về liên doanh ngày càng tăng, không thể đảo ngược.

Ý kiến bạn đọc