Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép… rượu

07:30 19/10/2020

Nghị định 117 khiến một bộ phận không nhỏ anh em hay bị ép rượu mừng ra mặt. Các huynh đệ nhậu tối ngày thì âu lo vì quả thực nghị định làm anh em nhậu có phần chia rẽ đôi nơi. 

Ý kiến bạn đọc