Gặp những cụ giao liên ở cuối đường 559

15:55 04/12/2015

Trong lịch sử chiến tranh cận đại Việt Nam, có lẽ con đường 559 là sự kiện lớn nhất để lại cho hậu thế. Đường ấy bây giờ mang tên Trường Sơn rộng đẹp nằm ở miền tây Tổ quốc. Tuy nhiên có nơi chỉ là đài tưởng niệm giữa rừng và những giao liên một mình cắt rừng lội suối trong 16 năm tròn, nhiều người đã lặng lẽ trở về với đất.

Ý kiến bạn đọc