Ghi chép vụng về một hành trình của tình yêu và nỗi nhớ

15:17 17/09/2012

Sau chuyến đi ấy, tôi biết mình đã yêu Lý Sơn. Yêu những con người hồn hậu đang ngày đêm kiên cường bám biển. Tôi tin rằng, mưu sinh chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ khiến họ gắn bó với biển trời quê hương. Nguyên nhân lớn hơn vẫn đang chảy trong huyết quản của mỗi người dân Lý Sơn là tình yêu với biển và trách nhiệm với việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Ý kiến bạn đọc