Giải pháp “cách ly mở”!

09:47 05/03/2020

việc cho con em đến trường tiếp tục học tập, đồng thời với việc các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo, giám sát của địa phương sở tại thì đây cũng là một giải pháp “cách ly mở” trong học đường và chắc chắn sẽ đạt hiệu quả thiết thực.

Ý kiến bạn đọc