Giáo sư Phạm Tất Dong: Chúng ta đang nhầm lẫn về mục tiêu giáo dục

07:15 21/03/2016

Ông rất tâm huyết với vấn đề đổi mới giáo dục. Theo ông, một xã hội muốn phát triển phải có mục tiêu giáo dục cụ thể cho từng thời kỳ để đào tạo ra những con người hữu ích cho xã hội. Tâm huyết đó, giáo sư đã thẳng thắn trao đổi với phóng viên chuyên đề CSTC.

Ý kiến bạn đọc