Góc khuất BOT giao thông

10:14 22/05/2020

Kiểm toán Nhà nước vừa gửi báo cáo đến Quốc hội kết quả kiểm toán 9 dự án BOT giao thông, qua đó đã chopf thấy những góc khuất.

Ý kiến bạn đọc