Hãy mở lòng

16:00 11/04/2020

Dịch bệnh công bằng với tất cả mọi người nên mọi người cũng hãy công bằng hơn trong nỗ lực chống dịch, thiết nghĩ đó là mệnh lệnh từ những trái tim biết yêu thương.

Ý kiến bạn đọc